Radim
Bača
Nezávislý kandidát
do senátu za ANK 2020
„Voda zpět do českých rukou“
O kandidátovi
Kdo jsem
Jsem dlouholetým starostou obce Palkovice a kandiduji v letošních senátních volbách jako nezávislý kandidát pod heslem „Voda zpět do českých rukou“ ve volebním obvodu 69. Do senátu nejdu dělat kariéru. Chci svými zkušenostmi přispět k tomu, aby Senát navrhoval, schvaloval a podporoval takové zákony, které co nejúčinněji a nejrychleji pomohou obnovit prosperitu v naší zemi a chránit zdraví a bezpečnost našich občanů. Více než deset let se angažuji v komunální politice. Politiku vnímám jako službu pro lidi a nebojím se u nás v obci realizovat i odvážnější projekty jako výstavbu designové lávky, přístavbu hasičárny či výjimečný tělocvičný areál s pěti sály pro hry a cvičení.
Proč to dělám
Znám volební region velmi dobře, znám jeho slabá i silná místa, znám hodnotu zdejších pracovitých lidí a vím, že pokud mi svým hlasem pomohou, uděláme spoustu prospěšné práce pro naši zemi, kraj i region. Nechci ale slibovat nesplnitelné. Role senátu je především legislativní a kontrolní. Chtěl bych se proto zaměřit na návrhy nových zákonů nebo nezbytné změny těch současných. Vždy jsem lidi více než podle stranické příslušnosti hodnotil podle jejich charakteru a výsledků práce. Proto jdu do voleb jako nezávislý. Věřím, že díky vašim hlasům uspěji a budu v Senátu pracovat tak, abych se všem našim lidem mohl i za pár let dívat zpříma do očí.
PRIORITY
Zdraví
Zachování tradice zemědělské výroby a rozvoje venkova
Preference čerstvých potravin z místních zdrojů, omezení transportu na dlouhé vzdálenosti
Podpora udržitelného zemědělství, zdravé půdy a eliminace světelného smogu
Fotovoltaika na střechách, nikoliv na polích
PRIORITY
Bezpečnost
Zákony proti totalitě, legislativní kontrola, aby nedocházelo k omezení ústavních práv občanů a demokracie
Starat se o nemocné lidi, nedělat regulatorní politiku
Návrat migrantů za hranice EU, participovat na pomoci v jejich prostředí
Částečná branná akceschopnost pro účely mimořádných stavů, povodní, pandemií
PRIORITY
Prosperita
Opětovné nastartování ekonomiky
Projekty pracovní rehabilitace, zapojení lidí bez domova a ve výkonu trestu
Voda, základ soběstačnosti, návrat vodní infrastruktury do měst a obcí
Náprava učňovského školství, praxe dělá mistra, dobrý mistr dělá učně
S podporou
Přemysl Kubala
olympionik, plážový volejbalista

„Ve sportu jde o tvrdou permanentní práci, a tu Radim umí. Věřím, že stejně jako já, dosáhne svých cílů.“
Přemysl Kubala
olympionik, plážový volejbalista

„Ve sportu jde o tvrdou permanentní práci, a tu Radim umí. Věřím, že stejně jako já, dosáhne svých cílů.“
Libor Uher
horolezec, pořadatel závodů LH 24, B7

„Starosta je správný chlap, vždy nám pomohl, a to i když se to vůbec netýkalo obce, kde pracuje. Držím mu palce.“
Libor Uher
horolezec, pořadatel závodů LH 24, B7

„Starosta je správný chlap, vždy nám pomohl, a to i když se to vůbec netýkalo obce, kde pracuje. Držím mu palce.“
Ludvík Hess
novinář, spisovatel a zakladatel babyboxů v ČR

„Radima Baču doporučuji, aby byl zvolen senátorem, znám jej jako dlouholetého starostu obce Palkovice opakovaně přispívající na projekt babyboxů. Jsem si jist, že v Senátu se uplatní jako praktik mezi teoretiky.“
Ludvík Hess
novinář, spisovatel a zakladatel babyboxů v ČR

„Radima Baču doporučuji, aby byl zvolen senátorem, znám jej jako dlouholetého starostu obce Palkovice opakovaně přispívající na projekt babyboxů. Jsem si jist, že v Senátu se uplatní jako praktik mezi teoretiky.“
Mgr. Herbert Pavera
dlouholetý starosta obce Bolatice a bývalý poslanec Parlamentu České republiky

„S Radimem Bačou se vždy skvěle spolupracovalo, je pragmatik a nikdy se nezvdává. Držím palce!“
Mgr. Herbert Pavera
dlouholetý starosta obce Bolatice a bývalý poslanec Parlamentu České republiky

„S Radimem Bačou se vždy skvěle spolupracovalo, je pragmatik a nikdy se nezvdává. Držím palce!“
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
český politik a lékař-gynekolog, od října 2014 senátor za obvod č. 72 – Ostrava-město jako nestraník

„Práce senátora vyžaduje zkušenost a trpělivost. Toto jsou vlastnosti, které pan Bača má.“
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
český politik a lékař-gynekolog, od října 2014 senátor za obvod č. 72 – Ostrava-město jako nestraník

„Práce senátora vyžaduje zkušenost a trpělivost. Toto jsou vlastnosti, které pan Bača má.“
Kontakty
Transparentní účet
Transparentní financování vedeme na dvou účtech.
První slouží jako příjmový účet pro dary a příspěvky,
druhý jako účet nákladový.
Na přehled našich financí se můžete podívat na následujících odkazech:
Kontaktní údaje
Hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 – ANK 2020
Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava
email   I   webové stránky
facebook   I   instagram   I   youtube